Fijn dat je meeleest in ons jaarbeeld 2022! Dit document geeft een prachtig beeld van de inspanningen die de medewerkers van Stadsring leveren om mensen met (dreigende) financiële problemen te helpen.

In de vorige versie van het jaarbeeld schreven we over onze zorgen over de stijging van de vaste lasten waarvan we verwachtten dat die veel meer mensen in de problemen zouden gaan brengen. Lees hoe de energieproblematiek uitwerkt voor inwoners en hoe we onze dienstverlening proberen te versnellen door de aansluiting op het Schuldenknooppunt. Vooral steeds meer jongeren hebben schulden. Maar schulden van jongeren oplossen lukt niet via een regulier traject. Projectleider Jongerenaanpak Resa van den Bunt vertelt hoe we het nu aanpakken.

Ieder jaar zorgen we voor een aantal stageplekken zodat jonge mensen zich in onze werksoorten kunnen bekwamen. Lees hier de ervaringen van stagiairs Bianca, Chamea en Malon.

Bij het oplossen van financiële problemen werken we in onze gemeenten samen met veel andere organisaties. De gemeente Amersfoort sloot dit jaar samen met Stadsring een convenant met een groot aantal bewindvoerders om de samenwerking op het gebied van beschermingsbewind verder vorm te geven. Bewindvoerder Xander Dazelaar vertelt wat er in het systeem veranderd moet worden zodat we kwetsbare mensen nog beter kunnen helpen.

Kwaliteit in ons werk vinden we belangrijk. Dit jaar zijn we geslaagd voor de vernieuwde NVVK-audit. Dat medewerkers en vrijwilligers met passie hun werk voor de inwoners doen is voor iedereen duidelijk, dat dit werk daarbij voldoet aan de kwaliteitseisen van de branche is een belangrijke voorwaarde voor goede hulp. En wie kunnen daarover beter vertellen dan de inwoners die van onze dienstverlening gebruik maken. Lees hier de ervaringen van Janna en Ricardo. Schulden oplossen is vaak een langdurig proces maar opgeven is niet aan de orde. Zo kijkt Patrick daar tegenaan.

Ik wens je veel leesplezier!

Dick van Maanen

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips