Stichting Stadsring is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut.

Naam

Stichting Stadsring

Contactgegevens

Stichting Stadsring
Van Asch van Wijckstraat 4A
3811 LP Amersfoort
Telefoon: 033 4 600 600
E-mail: info@stadsring.nl

RSIN / fiscaal nummer

NL002981178B01

Kamer van Koophandel

41188187

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • het bieden van hulp bij het oplossen en voorkomen van schulden bij mensen uit Amersfoort en omringende gemeenten, het geven van voorlichting en de uitvoering van andere preventieve taken ter voorkoming van schulden;
  • het uitvoeren van sociaal raadsliedenwerk;
  • het uitvoeren van sociale kredietverlening;
  • het samen met de partners in het sociaal domein bevorderen dat financiële problemen mensen niet belemmeren in het meedoen in de samenleving, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bekijk de doelstelling ook in de statuten van Stadsring (pdf, 845 Kb)

Het actuele beleidsplan

Beleidsplan SHV 2019-2022 definitief

Bestuur

Sinds 1 april 2017 is de dhr. drs. D.J. van Maanen directeur-bestuurder van Stadsring. De Raad van Toezicht wordt gevormd door: dhr. drs. A.A. Bleijenberg (voorzitter), dhr. drs. G.J. Wildeboer, mevr. mr. R.L.M. Hoes en mevr. G. Eerdmans.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden voor Stadsring geen andere beloning dan een niet-bovenmatig vacatiegeld.
Bij de salariëring van bestuurder en de overige medewerkers is de CAO Sociaal werk het uitgangspunt. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Actueel verslag activiteiten

Zie hiervoor ons jaarbeeld 2022

De staat van baten en lasten

Deze gegevens zijn te vinden in het jaarbeeld 2022

De balans

De balans per 31-12-2022