Stadsring is in augustus 2022 geslaagd voor de vernieuwde audit van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulp en financiële dienstverlening. NVVK-leden doorlopen een audit bij toetreding en daarna eens per drie jaar. ‘De vernieuwde audit is geen afvinklijstje, er wordt nu veel meer gekeken hoe je je als organisatie ontwikkelt’, zegt kwaliteitsmedewerker Anke van Ruitenbeek.

Het eindoordeel:

  • ‘Stadsring51 heeft haar processen goed op orde en stuurt vanuit een heldere visie en ambities op kwalitatief goede uitvoering en het tijdig bereiken van duurzame resultaten.’
  • ‘Het management, coördinatoren én de medewerkers en vrijwilligers tonen in woord en daad eigenaarschap voor de realisatie van de ambities van de organisatie.’
  • ‘Stadsring slaagt er goed in vakbekwame medewerkers aan te trekken.’
Anke is kwaliteitsmedewerker bij Stadsring
Anke van Ruitenbeek vertelt over de vernieuwde NVVK-audit. (VB Fotografie – Sabine Keijzer)

In de vernieuwde audit staan niet meer de processen centraal, maar het resultaat voor de hulpvrager. De organisatie en uitvoering worden getoetst aan het herijkte Kwaliteitskader van de NVVK. Dat stimuleert ontwikkelgericht en resultaatgericht werken. ‘Je gaat nu veel meer het goede gesprek aan met de auditor op basis van de zelfscan’, zegt Anke.

‘Waar denk je dat de organisatie staat, welke ontwikkeling zou je willen doormaken? Mensen van hoog tot laag in de organisatie, ook klanten en vrijwilligers, gaan het gesprek aan met de auditor. Marja van Houten van CIO is bij ons geweest. We hebben dat als positief ervaren.’

Kwaliteit

Stadsring heeft zijn processen goed gedocumenteerd, zegt Anke. ‘Daar zijn we heel goed in. Met twee beleidsmedewerkers zijn altijd bezig met onze kwaliteit.’ Organisaties worden NVVK-gecertificeerd als de basis op orde is. ‘Alles daarboven is een plus. Qua ontwikkelingsniveau zitten we heel vaak bij B, onderweg naar C. Dan doe je het mooi als organisatie.’

‘Alleen voor ons nieuwe project vroegsignalering heeft de auditor tips voor verbeteracties gegeven. Dat is niet zo gek voor een activiteit waar we net mee begonnen zijn en nog aan het leren zijn. Al met al een eindrapport waar we trots op mogen zijn’, zegt Anke.

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips