Stadsring streeft ernaar om de website toegankelijk te maken. De website wordt dan ook op korte termijn geïnspecteerd. Binnenkort zal er opdracht gegeven worden om een inspectie uit te laten voeren.

 

Verklaring

Stichting Stadsring streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.stadsring.nl.

 

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.stadsring.nl van Stichting Stadsring voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

 

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Stadsring. Functie: teamleider bedrijfsvoering. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

 

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via helpdesk@stadsring.nl.

 

Wat kan je van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is jouw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.