Een schuldregeling in twaalf dagen in plaats van honderdtwintig: met het Schuldenknooppunt is dat toekomstmuziek. ‘Als elke schuldeiser is aangesloten, dan regel je de schulden in een zucht’, zegt Anke van Ruitenbeek, kwaliteitsmedewerker bij Stadsring. De tijdwinst staat of valt met zoveel mogelijk deelnemende schuldeisers.

In het Schuldenknooppunt worden gegevens uitgewisseld volgens standaardafspraken via gestandaardiseerd berichtenverkeer. Op dit moment wordt door de schuldhulpverlener elke schuld nog afzonderlijk in het Schuldenknooppunt ‘ingeklopt’, maar dit gaat straks volledig geautomatiseerd via een koppeling met het cliëntvolgsysteem.

Nog sneller gaat het als schuldeisers op voorhand – in vertrouwen – akkoord gaan met elk voorstel van de schuldhulpverlening.

Stressreductie

Anke: ‘Als elke schuldeiser op voorhand akkoord zou gaan met elk voorstel, dan is de schuldregeling in één klap geregeld. Dat zorgt voor veel snelheid, bespaart geld bij de schuldeiser en de schuldhulpverlener en het zorgt voor een enorme stressreductie bij de klant. Die moet op dit moment gemiddeld nog 4 maanden wachten op het slagen van de schuldbemiddeling.’

Het regelen van schulden bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden inkomsten en uitgaven van de klant in evenwicht gebracht en wordt een overzicht van de schulden gemaakt. Fase twee is het daadwerkelijk regelen van de schulden: de schuldeisers krijgen de vraag of ze akkoord gaan met een deel van het schuldbedrag, de rest wordt kwijtgescholden.

Versnellen in fase twee is mogelijk wanneer alle schuldeisers bij het Schuldenknooppunt zijn aangesloten. Kleine, lokale schuldeisers nemen op dit moment nog minder vaak deel, zegt Anke. ‘Grotere schuldeisers snappen hoe schuldhulp werkt en wat het Schuldenknooppunt hen kan opleveren. Steeds vaker gaan zij al op voorhand akkoord met het afkoopvoorstel. Waar heb je meer aan, nú de klant uitwringen of straks een financieel gezonde klant die netjes gaat betalen?’

Anke is kwaliteitsmedewerker bij Stadsring
Anke van Ruitenbeek. VB Fotografie – Sabine Keijzer

Schuldregelingen worden op dit moment nog niet zo snel gerealiseerd, zegt Anke, ‘maar daar gaan we wel naartoe. Mensen in de schuldhulp hebben gemiddeld vijftien schuldeisers. In toenemende mate zul je dossiers hebben waarvan alle schuldeisers bij het Schuldenknooppunt zijn aangesloten. De schuldeiser die het langst doet over saldo-opgave en akkoord, bepaalt de snelheid. Een akkoord in één tot enkele weken wordt straks mogelijk.’

Waarborgfonds Saneringskredieten

Naast het Schuldenknooppunt is er sinds kort ook het Waarborgfonds Saneringskredieten (Wsk). Sinds november 2022 is Stadsring deelnemer. Het Wsk staat garant als een klant de maandelijkse termijnen niet meer kan betalen. ‘Waar eerst de schuldbemiddeling de standaard aanpak was, is dat nu het saneringskrediet. Al blijven we natuurlijk afwegen wat het beste is in elke individuele situatie’, besluit Anke.

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips