Sinds 2021 biedt Stadsring intensiever en langduriger budgetbeheer. Dit blijkt voor veel klanten van Stadsring een alternatief voor beschermingsbewind. Vorig jaar lag de nadruk nog op het starten van nieuwe trajecten. Er kwamen zo’n 120 nieuwe klanten in budgetbeheer. Coördinator Sarah Vertegaal verwacht dat vanaf eind 2023 de eerste mensen weer zelf hun financiën gaan regelen.

Projectleider Joëlle van Kommer was verantwoordelijk voor de implementatie van budgetbeheer bij Stadsring. ‘Tot 2021 bood Stadsring maximaal één jaar budgetbeheer aan’, zegt ze. ‘Voor iemand met problematische schulden is deze periode te kort. Als dat nodig is, kunnen we iemand nu drie tot vier jaar helpen met intensief budgetbeheer.’

Budgetbeheer houdt in dat een organisatie iemands inkomen beheert en (een deel) van de vaste lasten ervan betaalt. Het is een hulpmiddel om iemands financiële situatie op orde te brengen en stress weg te nemen. Iemand kiest vrijwillig voor budgetbeheer en kan er op elk moment mee stoppen. Dit in tegenstelling tot beschermingsbewind dat door de rechtbank wordt ingesteld.

Toegang tot beheerrekening

Coördinator budgetbeheer Sarah Vertegaal: ‘Bewindvoerders moeten werken aan de zelfredzaamheid van hun klanten. Maar in de praktijk is dat lastig, want je bent als bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiën van je klant. Een bewindvoerder kan de klant dus niet zomaar toegang geven tot de beheerrekening.’

Intensiever en langduriger budgetbeheer is een alternatief voor beschermingsbewind.
Joëlle (links) en Sarah vertellen over de afbouw van budgetbeheer. (VB Fotografie – Sabine Keijzer)

Maatwerk

Bij budgetbeheer blijft iemand zelf verantwoordelijk voor de eigen financiën. De consulent budgetbeheer van Stadsring bespreekt elk halfjaar met de klant hoe het gaat en of iemand toe is aan afbouw van het budgetbeheer.

Is iemand eraan toe om weer te leren zelf zijn budget te beheren, dan wordt er met diegene een coachingsplan gemaakt. ‘De mogelijkheden van de klant om zelf zijn budget te beheren worden steeds een beetje vergroot onder begeleiding. De afbouw gaat in stapjes’, zegt Sarah. ‘Je begint ermee om iemand leefgeld voor een langere periode te geven. Als allerlaatste laat je de huur door de klant betalen. Alles daartussen is maatwerk.’

Bij de afbouw van het budgetbeheer wordt een vrijwillige coach ingezet. ‘De rol van de coach is om te zeggen: ‘Je krijgt nu je leefgeld per maand, hoe ga je dat doen’? Thuis kom je de knelpunten tegen die moeten worden opgelost. De coach helpt daarbij.’ Daarnaast volgen klanten een budgetcursus van vier avonden om hun financiële vaardigheden te versterken.

Het cliëntvolgsysteem van Stadsring budgetbeheer sluit goed aan bij de stapsgewijze afbouw. Je kan instellen dat de klant niet kan meekijken op de beheerrekening, om de stress tijdelijk weg te nemen. Als de klant eraan toe is, kan je diegene laten meekijken. Vervolgens is het mogelijk om de klant zelf betalingen te laten doen. En tenslotte kan die alles zelf doen, terwijl de consulenten budgetbeheer op de rekening meekijken.

‘Het grote voordeel is dat onze organisatie helemaal is ingericht op het oplossen van problematische schulden, het begeleiden bij gedragsverandering, rekening houdend met wat stress doet met het leervermogen’, zegt Joëlle van Kommer.

Afbouw beschermingsbewind

De consulenten budgetbeheer bieden ook hulp bij de afbouw van beschermingsbewind. Ook hierbij ondersteunt een vrijwillige budgetcoach de klant thuis. In 2022 kregen 33 klanten ondersteuning vanuit Stadsring bij de afbouw van beschermingsbewind. Sinds februari 2023 wordt hiervoor ook de Plinkr Hub ingezet, een digitale tool die de klant helpt vaardigheden te oefenen.

Sarah: ‘Bij de afbouw heeft onze consulent de regie. De klant krijgt elke week nieuwe opdrachten vanuit de Plinkr Hub en onze vrijwillige budgetcoach biedt ondersteuning bij de klant thuis. De vrijwilliger overlegt als dat nodig is met de budgetconsulent. Om uiteindelijk het beschermingsbewind stop te zetten, moet er een verzoek naar de rechtbank worden gestuurd. Als bewindvoerder moet je dat kunnen onderbouwen. Dan is het fijn als je wat aanwijzingen hebt, dat het iemand zelf weer gaat lukken. Bijvoorbeeld dat iemand zelf rekeningen heeft betaald, kwijtschelding kan aanvragen en kan omgaan met leefgeld per maand.’

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips