‘Dit gaan we doen!’, zegt directeur Maurits Colly van Bos Incasso meteen na een online informatiesessie over het Schuldenknooppunt. Het blijkt de juiste beslissing. Door de deelname aan het Schuldenknooppunt neemt de efficiëntie in het werkproces toe en krijgt de debiteurklant sneller ‘schuldenrust’. Overtuigd van de meerwaarde is Maurits Colly sinds februari 2023 ook directeur van stichting Schuldenknooppunt.

‘Ik zag direct de voordelen in van aansluiting’, vertelt Maurits. ‘Het kostte ons als incasso-organisatie veel tijd om te reageren op alle verzoeken die versnipperd binnenkwamen via e-mail, brief en telefoon. Daarom waren wij altijd op zoek naar manieren om onze efficiëntie en snelheid te vergroten en tegelijkertijd scherp te blijven op foutgevoeligheden. Daarnaast zag ik ook de voordelen die het Schuldenknooppunt heeft om het proces van schuldregelen drastisch te versnellen. Dat is nodig, want het duurt nu veel te lang. Door een sneller proces besparen we met elkaar veel maatschappelijke kosten. En mensen met schulden kunnen weer sneller participeren in de maatschappij.’

“Ik zag direct de voordelen van het Schuldenknooppunt”

Snelle en veilige gegevensuitwisseling

Het Schuldenknooppunt is dé manier van gegevensuitwisseling waarbinnen digitale standaardberichten volgens standaardafspraken op een veilige manier worden uitgewisseld. ‘Via het webportaal communiceren we met schuldhulpverleners en schuldeisers over schulden’, zegt Maurits. ‘Voor de debiteurklanten hadden we al een eigen portal: Mijn Bos Incasso. Deze twee portals zijn nu dé twee manieren om met ons op een veilige manier te communiceren en actuele informatie op te vragen. Dat bevalt ons heel goed.’

Maurits Colly (Ruud Pos Photography)

Reactiesnelheid

Elke dag logt een medewerker van Bos Incasso in op het webportaal van het Schuldenknooppunt, handelt de dossiers af en logt daarna uit. ‘Met dank aan het Schuldenknooppunt ging onze reactiesnelheid circa 12 dagen naar één dag’, vertelt Maurits.

De toegenomen efficiëntie is mooi meegenomen, maar vooral vindt Maurits het belangrijk om snel rust te creëren voor debiteurklanten die aangemeld zijn bij de schuldhulpverlening. ‘Gemiddeld duurt het meer dan 100 dagen om tot een minnelijke schuldregeling te komen. Stel je voor dat alle schuldeisers zich zouden aansluiten bij het Schuldenknooppunt, dan is er in een week tijd duidelijkheid. Daarmee win je dus ruim negentig dagen, waarin geen nieuwe schulden ontstaan.’

Bovendien is voor de schuldeiser direct duidelijk welke debiteurklanten problematische schulden hebben. ‘Als een verzoek via het Schuldenknooppunt komt, dan kunnen we erop vertrouwen dat het gaat om mensen die wel wíllen betalen, maar dat niet kunnen. Hierdoor kunnen wij ons richten op de groep die overblijft. Dat zijn de klanten die wel kúnnen betalen, maar dat niet willen, om welke reden dan ook.’

“Nu kunnen we ons richten op de groep die overblijft: klanten die wel kúnnen betalen, maar dat niet willen.”

Maatschappelijke bijdrage

In februari is Maurits Colly naast zijn directeurschap voor Bos Incasso gestart als directeur van de in 2020 opgerichte stichting Schuldenknooppunt. In deze functie werkt hij eraan werken dat meer schuldeisers zich op het systeem aansluiten, want alleen bij voldoende deelnemers wordt het potentieel volledig benut.

Maurits merkt dat schuldeisers vaak nog niet bekend zijn met de voordelen van deelname. ‘Los van de toegenomen efficiëntie lever je als schuldeiser een grote maatschappelijke bijdrage door je aan te sluiten. Dat op zich is al reden genoeg.’

‘In de markt is veel te doen over sociaal verantwoord incasseren. Iedereen heeft daar een eigen definitie van. Voor Bos Incasso betekent het dat je de debiteurklant een oplossing biedt die past bij de persoonlijke situatie. Het Schuldenknooppunt zou voor elke schuldeiser de standaard moeten zijn. Als iemand niet kán betalen, is het nooit de bedoeling om iemand extra stress te bezorgen. In zo’n situatie is werken via het Schuldenknooppunt een snelle en feitelijke manier om de helpende hand te bieden.’

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips