Budgetlessen geven deelnemers aan de deeltijdbehandeling van Emerhese, centrum voor autismezorg binnen GGz Centraal, meer inzicht in hun financiën. De lessen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme. Sociotherapeuten Renske Broekman en Janine Drost-Van der Veen van Emerhese schakelden hierbij de expertise van Stadsring51 in.

 

De vraag kwam vanuit de deelnemers zelf: “Hoe ga ik om met mijn financiën?” Daar moeten we iets mee, vond sociotherapeut Renske Broekman. Twee jaar geleden zette zij samen met een collega de deeltijdbehandeling op voor mensen met een autismespectrumstoornis. De deelnemers zijn vastgelopen met opleiding of werk. Drie dagen per week komen zij naar Emerhese voor activiteiten en trainingen op het gebied van psycho-educatie, leefstijl en omgaan met sociale situaties. “Dit geeft hen structuur en helpt hen om zichzelf weer op de rit te krijgen. Maar vooral leren ze hoe ze om kunnen gaan met hun autisme.”

Overzicht

Het onderwerp financiën past in de deeltijdbehandeling, vinden beide sociotherapeuten. “Vanuit de autismestoornis hebben veel deelnemers moeite met overzicht houden en plannen. Juist deze vaardigheden zijn nodig om het huishoudboekje op orde te houden. Financiële scholing is voor hen daarom van belang.”

Daarbij vinden mensen met autisme nieuwe dingen vaak spannend of weten ze niet waar ze moeten beginnen. “Dus als iemand niets weet van financiën, kan dat een groot obstakel zijn”, weet Renske Broekman. “Bovendien leven veel van onze deelnemers van een uitkering. Daardoor moeten ze sowieso al bewuster omgaan met hun inkomsten en uitgaven”, vult Janine Drost-Van der Veen aan.

Money mindset

Vanwege haar expertise werd projectleider Bente Vetter van Stadsring51 benaderd voor de inhoud van de budgetlessen. Dit resulteerde in vier lesopzetten, die door de sociotherapeuten ter plekke werden aangepast aan de behoeftes van de deelnemers. Aan bod komen: Wat is jouw money mindset: hoe denk je over geld? Begroting, wat heb je eraan en hoe maak je er een? Kasboek bijhouden, hoe doe je dat? Ten slotte volgt de opdracht om een boodschappenlijst te maken voor een week.

Voor de eerste groep deelnemers zitten de budgetlessen er inmiddels op. “De reacties van onze deelnemers zijn positief”, stellen Janine Drost en Renske Broekman. GGz Centraal neemt de lessen structureel op in het programma van de deeltijdbehandeling van Emerhese. Mogelijk worden de lessen ook op andere afdelingen ingevoerd. Broekman: “We promoten dat in elk geval wel, want alle deelnemers hebben er veel aan gehad. Ook de deelnemers die er zelf niet om hadden gevraagd.”

Train-de-trainer

Projectleider Bente Vetter van Stadsring51 stelt vast dat de nieuwe train-de-trainer aanpak bij de budgetlessen succesvol is. “In plaats van elke keer zelf de budgetcursus te geven bij ketenpartners, rusten we hen toe met onze kennis van dit onderwerp. Een voordeel is dat zij hun doelgroep zeer goed kennen en de lessen erop kunnen aanpassen. Een ander voordeel is dat zij de cursus kunnen opnemen in hun aanbod. Zo bereiken we veel meer mensen met de budgetcursus dan voorheen.”

Persbericht – vrijdag 18 juni 2021

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips