Vanaf 1 januari verandert er iets in de aanmeldprocedure voor bewindvoerders.

Aanleiding

Wij zien dat het in veel dossiers te lang duurt voordat we een schuldregeling kunnen starten voor cliënten van bewindvoerders. Dat heeft allerlei oorzaken. Soms is de cliënt nog onvoldoende stabiel, maar vaker kost het veel tijd om het dossier compleet te krijgen. Met name het in kaart brengen van de actuele schuldenpositie is tijdrovend. Door de lange looptijd zijn wij genoodzaakt om sommige documenten opnieuw op te vragen. Dat is onwenselijk en belastend voor alle betrokkenen: cliënt, bewindvoerder, schuldeisers en Stadsring.

Nieuwe aanmeldprocedure

Om de lange looptijd te verkorten hebben wij onze aanmeldprocedure veranderd.
Vanaf 1 januari 2024 gaat het aanmelden van je cliënten als volgt:

  • Beantwoord de 8 toegangsvragen hieronder
  • In geval van twijfel of vragen: overleg met onze bereikbaarheidsdienst (via 033 4 600 600 of bewindvoerders@stadsring.nl)
  • Zijn alle toegangsvragen met ‘ja’ beantwoord? Vul dan het aanmeldformulier in (scroll naar beneden voor het formulier)
  • Mail alle dossierstukken in één keer naar bewindvoerders@stadsring.nl
  • Een aanmelding wordt in behandeling genomen als de aanvraag compleet is

Beoogd resultaat

Als je een complete aanvraag indient, wordt deze snel opgepakt door een schuldhulpverlener. We controleren het dossier en daarna volgt een kennismakingsgesprek met cliënt, waarin de beschikking en plan van aanpak worden besproken. Na akkoord wordt de schuldregeling op korte termijn gestart.

Een korte doorlooptijd is in het belang van alle betrokkenen. Snelle schuldenrust voor cliënt staat daarbij voorop!

 

Twijfel je, is cliënt actief ondernemer, of wil je graag eerst overleggen met een schuldhulpverlener?
Bel of mail dan met onze bereikbaarheidsdienst via 033 4 600 600 of bewindvoerders@stadsring.nl.

Heb je alle toegangsvragen met Ja beantwoord?
Bekijk dan onderstaand formulier om te zien welke welke stukken er nodig zijn.

Heb je alle stukken, vul dan het aanmeldformulier in, verstuur deze en verstuur dan ook de aangegeven stukken naar bewindvoerders@stadsring.nl.

Aanmelding schuldhulpverlening door bewindvoerder

Aanmeldformulier door bewindvoerder

Toegangsvragen

1. Er is sprake van problematische schulden(Vereist)
2. Client (en partner) kan en wil volledige medewerking verlenen aan een schuldregeling.(Vereist)
3. Overige gezinsleden (partner, meerderjarige, niet studerende kinderen) of andere inwonenden( kunnen en willen volledige medewerking verlenen aan een schuldregeling.(Vereist)
4. Er is sprake van een stabiele gezinssituatie.(Vereist)
5. Er is sprake van een stabiele woonsituatie.(Vereist)
6. Er is sprake van een actuele, sluitende begroting.(Vereist)
7. De schuldbewijzen zijn in voldoende mate actueel (niet ouder dan 6 maanden) of de schuldeisers zijn nagebeld.(Vereist)
8. Alle verplichte aangiften inkomstenbelasting zijn gedaan.(Vereist)

Heeft u alle vragen met 'ja' of niet van toepassing beantwoord?

Vul dan onderstaande gegevens in.

Gegevens bewindvoerder

Gegevens cliënt

MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
Bijvoorbeeld: hulp nodig bij het oplossen van problematische schulden.
Bij ja: licht toe om welke schuldregeling het ging en hoe het traject is afgerond.

Gesprek

Bij nee: wie kunnen wij benaderen om cliënt te begeleiden?
Bij nee: graag een toelichting

In te leveren documenten

Algemeen
Inkomsten
Uitgaven
Schulden
Vervoer & vermogen
Ex-ondernemers

Let op: verstuur het formulier pas als alle stukken die nodig zijn in je bezit zijn en je de stukken die dezelfde dag kunt versturen.