Ruim 100 Amersfoortse huishoudens in financiële nood werden het afgelopen jaar van hun schulden af geholpen via een saneringskrediet. Schulden die zij hadden bij verschillende organisaties zijn afgekocht door Stadsring51. Geld hiervoor komt uit het Herstructureringsfonds, het Amersfoorts fonds voor schuldsanering dat eind 2019 werd opgericht. De inwoner betaalt het krediet terug aan het fonds en is na 36 maanden schuldenvrij.

 

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen: “Iedereen kan met schulden te maken krijgen, door werkloosheid, psychosociale problemen of andere onvoorziene levensgebeurtenissen. Dat zorgt voor veel stress. Het oplossen van schulden via een saneringskrediet neemt een deel van de stress weg. In plaats van meerdere incassobureaus die elk druk uitoefenen, heeft iemand daarna alleen nog maar te maken met Stadsring51. Zo krijgt iemand een nieuwe kans om de eigen situatie te veranderen, te bouwen aan een betere toekomst en een zo goed mogelijk leven.”

Dick van Maanen, directeur Stadsring51: “Het is goed om te zien dat het Amersfoorts fonds voor schuldsanering inwoners daadwerkelijk helpt. Toen we startten was er landelijk geen voorbeeld van het fonds zoals we dat nu hebben. Ook nu nog zijn er gemeenten die niet of nauwelijks saneringskredieten inzetten. In Amersfoort deden we sinds 2018 via een pilot met een saneringskrediet voor jongeren ervaringen op. Op die ervaring bouwen we nu voort. Ik verwacht dat we in de toekomst nog meer inwoners met een saneringskrediet kunnen helpen.”

Uit de schulden blijven

Vanuit het Herstructureringsfonds zijn sinds de start 105 kredieten verstrekt aan inwoners, waarvan één in 2019 en 104 in 2020. Dertien inwoners waren na een jaar of korter al schuldenvrij. Naast het krediet kregen de inwoners ook hulp om de financiën blijvend op orde te houden, bijvoorbeeld door budgetcoaching of het aanvragen van regelingen zoals huurtoeslag, kledingpas of schoolspullen voor kinderen.

Inwoners met schulden die in aanmerking willen komen voor een saneringskrediet kunnen bij Stadsring51 terecht. Samen wordt gekeken of een saneringskrediet de beste oplossing is. Er wordt daarbij ook berekend wat de inwoner kan aflossen. Daarna koopt Stadsring51 de schulden in één keer af met geld uit het fonds voor schuldsanering. De inwoner is vanaf dan alleen nog geld schuldig aan Stadsring51. Na het betalen van 36 maandelijkse termijnen is de cliënt schuldenvrij.

Over het fonds

Het Herstructureringsfonds is een initiatief van Sociaal Fonds Amersfoort en Stadsring51 en in 2019 samen met de gemeente Amersfoort opgericht. Het werd mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van Rabobank Amersfoort Eemland, Menzis, de Parochiële Caritas Instelling Amersfoort en Sociaal Fonds Amersfoort en de gemeente Amersfoort. Er is in het fonds 400.000 euro beschikbaar om de komende tien jaar naar schatting honderden inwoners te helpen. Het saneringsfonds is een zogenaamd revolverend fonds, het geld komt terug in het fonds doordat de kredieten worden afgelost en kan dan opnieuw gebruikt worden voor saneringskredieten.

 

Persbericht – woensdag 2 juni 2021

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips