Voordat je in de schuldsanering komt, berekenen we eerst of je de schulden kan terugbetalen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Als dit niet lukt, berekenen we of een schuldsanering voor jou mogelijk is.
In de wet staat precies wanneer iemand in de schuldsanering mag. De belangrijkste voorwaarde is dat iemand problematische schulden heeft.

Kenmerken problematische schulden:

  • Het is niet mogelijk om de schulden binnen 36 maanden terug te betalen.
  • Het lukt niet meer om een redelijke betalingsregeling te treffen.
  • Ondanks maandelijkse betalingen worden de schulden nog steeds hoger.

Als blijkt dat je schulden problematisch zijn, dan onderzoeken wij de mogelijkheden van een schuldsanering. Een ander woord hiervoor is schuldregeling.

Berekening

Als je hulp vraagt bij Stadsring, dan bekijken wij samen met jou hoe we de schulden het beste kunnen aanpakken. Wij beoordelen eerst of je problematische schulden hebt. Dat doen we zo:

  • Wij berekenen het Vrij te laten bedrag (VTLB). Dit is het bedrag dat je zelf nodig hebt om van te leven.
  • Hierdoor weten we wat je maandelijks aan de schuldeisers kan aflossen. Dit heet de afloscapaciteit.
  • Daarna maken wij samen met jou een schuldenlijst.
  • Vervolgens berekenen wij  of je de hele schuld in 36 maanden kan aflossen met je afloscapaciteit.
  • Ten slotte bekijken we of het mogelijk is om een betalingsregeling te verlagen. Of dat de rente tijdelijk kan worden stopgezet.

Persoonlijk advies

Het bedrag dat iemand maandelijks kan aflossen aan de schulden verschilt per persoon. Daardoor is er geen vast bedrag te noemen waarboven schulden problematisch zijn. Wij maken daarom altijd een persoonlijke berekening. Je krijgt dus advies op basis van je eigen situatie.

Als blijkt dat je problematische schulden hebt, dan onderzoeken we of een schuldsanering mogelijk is.

Het is belangrijk dat je eraan toe bent om de schulden aan te pakken. Soms is het beter om eerst te werken aan meer overzicht in de financiën. Want het heeft helaas geen zin om schulden te regelen als er op hetzelfde moment nieuwe schulden ontstaan.

Rekenvoorbeeld 1

Jan en Karin hebben drie schuldeisers. In totaal is er € 4.250 schuld. Zij leven van een AOW-uitkering, waardoor er een beperkte afloscapaciteit is van € 80 per maand. De schuldeisers willen in totaal € 150 per maand aan aflossing. Zij willen dit niet verlagen.

In drie jaar tijd (36 maanden) zouden Jan en Karin € 80 x 36 maanden = € 2.880 kunnen aflossen. De schuldenlast is hoger. Daarmee is de schuldenlast voor hen problematisch. De schuldhulpverlener gaat onderzoeken of een schuldsanering voor hen mogelijk is.

Rekenvoorbeeld 2

Yusuf en Zara hebben vier schuldeisers. In totaal is er € 8.000 schuld. Beiden hebben inkomen uit loon. Daardoor is er een afloscapaciteit van € 270 per maand. De schuldeisers willen in totaal € 350 per maand aan aflossing.

In drie jaar tijd (36 maanden) zouden Yusuf en Zara € 270 x 36 maanden = € 9.720 kunnen aflossen. Binnen de drie jaar kunnen alle schulden afgelost worden. De schulden van Yusuf en Zara zijn dus niet problematisch. De schuldhulpverlener onderzoekt aan de hand van de afloscapaciteit of de betalingsregelingen omlaag kunnen.

Bel 033 4 600 600 of kom langs als je vragen hebt over dit onderwerp. Wij helpen je direct.

Tips om zelf aan de slag te gaan

Bekijk alle tips

Kan jij alles nog betalen?

Lees meer
An,Elderly,Woman,With,A,Market,Basket,Is,Sitting,In

Wat gebeurt er als je niet betaalt?

Lees meer