Je krijgt brieven en telefoontjes van de schuldeiser omdat je niet op tijd hebt betaald. Misschien vind je het prettig te weten wat er nu kan gebeuren. Dit zijn de vaste stappen van het incassoproces.

Incassoproces

Dit zijn de vaste stappen van het incassoproces:

 • Je krijgt een aanmaningsbrief. Daarin staat dat je de rekening nog niet hebt betaald.
 • Lukt het nog niet om te betalen? Dan schakelt de schuldeiser een incassobureau in. Het incassobureau stuurt je ook een aanmaning.
 • Heb je nog steeds niet betaald? Het incassobureau stuurt je nóg een aanmaningsbrief. Je wordt ‘in gebreke gesteld’. Dit betekent dat je je niet aan de afspraken houdt. Vanaf dit moment mag het incassobureau incassokosten berekenen. Controleer de incassokosten voordat je betaalt.
 • Betaal je ook nu niet, dan schakelt het incassobureau een deurwaarder in. De deurwaarder stuurt je een brief met een laatste termijn om te betalen. Binnen deze periode moet de rekening betaald zijn.
 • Lukt het ook nu niet om te betalen? Dan stuurt de deurwaarder je een dagvaarding. Dit is een oproep om voor de rechter te komen.
 • De rechter doet uitspraak. De rechter beslist of het klopt dat deze deurwaarder geld van je krijgt. Deze beslissing heet ‘het vonnis’.
 • De deurwaarder betekent het vonnis. In gewoon Nederlands: je krijgt een enveloppe van de deurwaarder met de uitspraak van de rechtbank.
 • Je kan nu nog snel betalen. Doe je dit niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen.

Tips van een schuldhulpverlener

Als je te maken hebt met het incassobureau:

 • Lever schriftelijk bewijs aan wanneer je het niet eens bent met het bedrag dat je moet betalen (de vordering).
 • Vermeld altijd het kenmerk van de factuur in brieven, e-mails en bij de betaling.
 • Maak aantekeningen als je belt met het incassobureau. Schrijf op: de datum, de naam van de medewerker met wie je sprak en waar het gesprek over ging.
 • Vraag de medewerker om de afspraken op te schrijven in een brief of e-mail aan jou.
 • Neem contact op als je betaalafspraken niet kan nakomen.

Tips als je te maken hebt met de deurwaarder:

 • Ga niet naar de behandeling van de rechtszaak als je het eens bent met het bedrag dat je moet betalen (de vordering). Het kost geld om jezelf verdedigen bij de rechtbank (verweer voeren).
 • Ben je het niet eens met het bedrag dat je moet betalen (de vordering)? Voer schriftelijk verweer of ga naar de behandeling van de rechtszaak. Lever bewijs aan.
 • Probeer een haalbare betalingsregeling te treffen bij de deurwaarder.

Het kan behoorlijk stressvol zijn als je te maken hebt met een incassobureau of deurwaarder. Bel 033 4 600 600 of kom langs, we helpen je graag om dit op te lossen.

De 10 grootste misverstanden over schuldhulp

Lees meer

Wsnp, niet altijd een goed idee

Lees meer