Bekijk hieronder de staat van de baten en lasten over 2023.

2023
BATEN
Subsidies en overige inkomsten
3.283.044
Projectopbrengsten
1.235.128
SOM DER BATEN
4.518.172
LASTEN
Personeelskosten
2.788.732
Uitbesteed werk
27.131
Huisvesting
193.458
Organisatiekosten
284.497
Afschrijvingen
97.296
Projectkosten
112.0575
SOM DER LASTEN
4.511.689

Tips om zelf aan de slag te gaan

Bekijk alle tips

Wordt er beslag gelegd? Controleer of de beslagvrije voet klopt!

Lees meer

Mag een deurwaarder zomaar al je spullen meenemen?

Lees meer