Zie je bij een inwoner die je begeleidt mogelijkheden voor afbouw van het bewind en willen jullie toewerken naar financiële redzaamheid?
Of wil je onderzoeken of afbouw verstandig is en als dat zo is, de inwoner laten begeleiden?
Dan kun je deze inwoner aanmelden voor een redzaamheidstraject, onder begeleiding van Stadsring.

Voordat je de aanmelding doet, is het belangrijk dat de inwoner toestemming heeft gegeven voor de aanmelding.
Als de inwoner zich bij ons meldt, is het belangrijk dat jij als bewindvoerder op de hoogte bent en meewerkt aan het onderzoek naar mogelijke afbouw van het bewind.

Er zal daarom altijd contact met u opgenomen worden met jou als je als bewindvoerder betrokken bent.

Voor het afbouwen van bewind maken we gebruik van Plinkr.
Je vindt hier een handige praatplaat over het traject. Deze kun je ook met de inwoner bespreken.
Praatplaat Plinkr Hub voor cliënten

Heb je toestemming van de inwoner?
Neem dan contact op met Plinkr.
Zij zijn te bereiken via info@plinkr.nl of telefonisch via 085-1301637.