De Statuten van Stichting Stadsring zijn opgemaakt per november 2019