Stadsring is lid van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp. De NVVK zet zich in voor kwaliteitsstandaarden voor de dienstverlening. Zij bewaakt de kwaliteit van de lidorganisaties via het Kwaliteitskader.

De NVVK beoordeelt elke drie jaar of Stadsring voldoet aan het kwaliteitskader. In 2022 is Stadsring opnieuw geslaagd voor deze controle.

Uit de laatste beoordeling:

  • Stadsring heeft haar processen goed op orde en stuurt vanuit een heldere visie en ambities op kwalitatief goede uitvoering en het tijdig bereiken van duurzame resultaten.”
  • ”Het management, coördinatoren én de medewerkers en vrijwilligers tonen in woord en daad eigenaarschap voor de realisatie van de ambities van de organisatie”
  • “Stadsring slaagt er goed in vakbekwame medewerkers aan te trekken.”

Je kan er dus op vertrouwen dat onze hulp voldoet aan de strengste eisen. Een gerust gevoel!