In de week tegen Armoede (9-15 oktober) lanceert de gemeente Amersfoort samen met partners een campagne om jongeren met schulden te bereiken en alle inwoners met geldzorgen te wijzen op de regelingen in Geldcheck033.

Aandacht voor regelingen

Steeds meer inwoners hebben moeite om rond te komen. De hoge energieprijzen en inflatie zorgden het afgelopen jaar voor een daling van de koopkracht die veel inwoners heeft geraakt. Ook inwoners met een midden- of zelfs hoger inkomen merken de gevolgen. Door alle regelingen van Geldcheck033 en hulp nog eens onder de aandacht te brengen wil de gemeente huishoudens stimuleren om hier echt gebruik van te maken als de nood hoog is.

Campagne voor jongeren

Daarnaast lopen steeds meer jongeren een risico op problematische schulden. De gemeente Amersfoort en schuldhulpverlener Stadsring starten in de Week tegen Armoede een gezamenlijke campagne voor jongeren. Posters bij bushokjes (Abri’s) roepen jongeren op om hulp te zoeken bij Stadsring als ze schulden hebben. Ook ontvangen de scholen voor middelbaar en voortgezet onderwijs voorlichtingspakketten met daarin posters en een aanbod voor gastlessen over geld. In dat pakket zit ook informatie over de nieuwe app Kwikstart. Die is gericht op jongeren die 18 jaar worden en gaat in op wat ze dan allemaal moeten gaan regelen.

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Stadsring verzorgt al een aantal jaren met succes gastlessen voor studenten van het MBO. Dat doen zij in aanvulling op het financieel spreekuur op de MBO-scholen waar leerlingen terecht kunnen met vragen. We gaan deze gastlessen nu uitbreiden naar het voortgezet onderwijs. Deze worden straks verzorgd door MoneyStart, waarbij Stadsring betrokken wordt. Hiermee willen we op scholen met leerlingen in gesprek gaan, het financiële bewustzijn vergroten en hulp bieden waar mogelijk. Daarbij zijn ook de jongerenwerkers van Indebuurt033 een belangrijke schakel, omdat zij de jongeren vaak kennen!”

In Amersfoort zag schuldhulpverlener Stadsring de afgelopen jaren het aandeel jongeren in de schuldhulp fors toenemen. Maakten jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar in 2018 nog 12 procent uit van alle inwoners die schuldhulp kregen, in 2022 was hun aandeel gestegen naar 17%.

Dick van Maanen, directeur Stadsring: “Om jongeren beter te kunnen helpen, zijn we in 2022 gestart met een jongerenaanpak, die beter aansluit bij de situatie en belevingswereld van jongeren. De cijfers van het eerste halfjaar van 2023 zijn hoopvol: naar verhouding starten meer jongeren (dan andere doelgroepen) een hulptraject. Een eerste indicatie dat de aanpak werkt! Met de postercampagne willen we nog meer jongeren bereiken. Waarbij we de mogelijkheid gaan bieden om via WhatsApp op elk moment van de dag contact op te nemen met één van onze medewerkers van Stadsring”.

Samenwerking in de stad

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Armoedebeleid is iets wat je met elkaar moet doen. Met z’n allen zetten we ons in voor de brede en diverse groep inwoners met dreigende financiële problematiek. We werken voortdurend aan het doorontwikkelen van ons armoedebeleid en passen zo nodig regelingen aan. Daarbij hebben we de samenwerking in de stad hard nodig. Dat doen we met onze inwoners, via cliëntenraden, de Denktank Inclusieve Stad, de Jongeren- en gemeenteraad. En met partners als Stichting Wijkteams Amersfoort, Indebuurt033, Voedselbank, Stichting Leergeld, Stadsring, Geldloket, Pact Sam Sam, Caritas, Diaconieën, Sociaal Fonds Amersfoort en Sociale Banken.”

In de Week tegen Armoede zijn er nog meer activiteiten:

Leskist Kansrijk voor basisscholen: ‘Doorbreek de cirkel van armoede’

Thuis of in de klas rust op het onderwerp ‘armoede’ vaak een taboe en wordt er weinig tot niet over gesproken. Dit zorgt voor schaamte en stress. Juist door armoede bespreekbaar te maken ontstaat er op jonge leeftijd meer begrip voor mensen die in armoede leven. De gemeente Amersfoort, Stichting Positive Minds, de ledenraad van de Rabobank Eemland en Bibliotheek Eemland hebben de krachten gebundeld om docenten van de groepen 7 en 8 de leskist Kansrijk aan te bieden, waarin lesmateriaal zit om dit onderwerp met elkaar te bespreken in de klas.

Nieuwe gids Geldcheck033.nl

In de Week tegen Armoede verschijnt een actuele gids met alle Geldcheck033-regelingen. De gids is een handig hulpmiddel voor sociaal professionals in hun contacten met inwoners en bevat informatie over alle regelingen voor inwoners met een laag (besteedbaar) inkomen. De gids wordt in de Week tegen Armoede uitgereikt aan raadsleden en alle partners van het netwerk Samen tegen Armoede.

Amersfoort Dichtbij

In de Week tegen Armoede gaat het hulpteam van de gemeente en partnerorganisaties weer op pad om inwoners met geldzorgen en vragen over energiebesparing te helpen. Vorig jaar zorgde dit voor een toename van 30% meer hulpvragen. Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Door inwoners in de wijken op te zoeken, kunnen we hen beter bereiken en sneller helpen. Vaak is het digitaal aanvragen van een regeling een lastige hobbel. En we willen echt álle inwoners met financiële zorgen bereiken. Dus ook huishoudens met een middeninkomen, gepensioneerden of studenten. Onze coaches Participatie en Inkomen kunnen hulp en ondersteuning op maat bieden, ook vanuit het financieel vangnet van de gemeente”. Hulp nodig? Stuur dan een email naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14033. Daarnaast kunnen inwoners voor hulp ook altijd terecht bij de Informatiewinkels van Indebuurt033.

Voedselbank Amersfoort

In de Week tegen Armoede vraagt Voedselbank aan haar klanten en sociaal professionals om iemand mee te nemen die misschien ook in aanmerking komt voor een voedselpakket, maar zich nog niet heeft aangemeld. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Ook anderen met financiële problemen zijn welkom. Vrijwilligers leiden u rond en u krijgt ook een klein pakketje mee. Als het bezoek bevalt, kan er meteen een vervolgafspraak gemaakt worden met een van de intakers. Interesse? Stuur dan een email naar info@vbamersfoort.nl

Filmavond

In de Week tegen Armoede organiseert Pact Sam Samen een filmavond met paneldiscussie. De film ‘I Daniel Blake’ is een meeslepende film over de regelzucht versus menselijke maat. De film wordt vertoond in Theater De Lieve Vrouw op maandag 9 oktober. Interesse? Neem dan contact op met secretariaat@pactsamsam.nl

Challenge ‘Armoede beter begrijpen’

Academie Inclusieve Stad organiseert op dinsdag 10 oktober de interactieve sessie: ‘Armoede beter begrijpen’. Deze is bedoeld voor hulpverleners in het sociaal domein en vindt plaats van 14.00 uur tot 16.30 uur in De Witte Vlinder.

Geldproblemen waar je met niemand over kunt praten

Eerst zelf aan de slag?

Bekijk onze tips