Sinds juli 2023 is de looptijd van een schuldregeling in Nederland niet langer drie jaar, maar anderhalf jaar. Deze verkorting heeft de drempel om een schuldregeling aan te gaan aanzienlijk verlaagd voor veel inwoners, ziet schuldhulpverlener Lianne Sturrus.

Vóór deze verkorting zag Lianne vaak dat mensen aarzelden om een schuldregeling te starten. “Het werd niet altijd uitgesproken, maar je zag het in hun ogen,” zegt ze. “Drie keer mijn vakantiegeld inleveren. Drie gemiste zomers met de kinderen. Natuurlijk wisten ze dat er niet altijd een andere keuze was. Ze dachten: Hier moet ik me doorheen worstelen. Nu zie je de opluchting in hun ogen. Achttien maanden, dat kan ik aan. Ze kunnen het beter overzien.”

Verkorting Wsnp

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorig jaar voor de verkorting van de looptijd van de wettelijke schuldregeling (Wsnp). Ook de looptijd van minnelijke trajecten (Msnp), waarbij schuldeisers vrijwillig afspraken maken met de schuldenaar zonder tussenkomst van de rechter, werd verkort door de brancheorganisatie van schuldhulpverleners NVVK.

De achttien maanden gaan in vanaf fase 2 van de schuldregeling. In fase 1, die gemiddeld 4 maanden duurt, wordt voorbereidend werk verricht. De schulden worden in kaart gebracht, er wordt een begroting opgesteld en de afloscapaciteit wordt berekend. In fase 2 neemt de schuldhulpverlener contact op met de schuldeisers over de hoogte van de schulden en wordt een voorstel voor de regeling verstuurd. De inwoner begint dan al direct met sparen voor de aflossing. Als alle schuldeisers akkoord gaan, is de regeling geslaagd.

De verkorting van de looptijd betekende dat veel processen bij Stadsring opnieuw ingericht moesten worden. In het voorjaar merkten de schuldhulpverleners dat sommige mensen zich ondanks hun hoge schulden nog niet wilden aanmelden. “Het is natuurlijk niet aantrekkelijk om een schuldregeling voor 36 maanden af te sluiten als het drie maanden later nog maar 18 maanden duurt,” merkt Lianne op.

schuldhulpverlener Lianne Sturrus in gesprek met een inwoner.
Schuldhulpverlener Lianne Sturrus in gesprek met een inwoner.

Als mensen eenmaal bij Stadsring waren aangemeld, was het advies om door te gaan met hun trajecten om te voorkomen dat de schulden verder zouden oplopen. In juni werden geen nieuwe schuldregelingen meer gestart, maar werd gewacht tot de verkorting op 1 juli inging.

Vaardigheden aanleren

Wat Lianne betreft is de verkorting van de schuldregeling een goede ontwikkeling. ”Een enkele keer wordt de tijd om iemand te begeleiden wel wat kort”, merkt ze op. “Bijvoorbeeld wanneer iemand een saneringskrediet van € 1.000 krijgt en dit bedrag binnen zes maanden terugbetaalt. Je wil mensen vaardigheden aanleren zoals vooruit kijken en plannen. De ene keer is daar een budgetcursus voor nodig, de andere keer coaching.” In de meeste gevallen is er voldoende tijd om de inwoner te begeleiden. “Snel na het slagen van de schuldregeling starten we met de coaching of educatie. Op deze manier benutten we de tijd goed.”

Belangen van schuldeisers

Lianne merkt op dat schuldeisers sinds de verkorting van de looptijd vaker kritisch zijn over het voorstel dat Stadsring doet en het vaker afwijzen. “Dat voorstel doen wij volgens vaste berekeningen, maar door de verkorting van de looptijd zien de schuldeisers minder terug van de oorspronkelijke vordering. Als schuldhulpverlener moet je soms meer moeite doen om de regeling te laten slagen. Maar als het uiteindelijk toch lukt, geeft dat wel een extra kick.”

Tips om zelf aan de slag te gaan

Bekijk alle tips

Hoe kom je in beschermingsbewind?

Lees meer

Wsnp, niet altijd een goed idee

Lees meer