Stress sensitief werken rust op wetenschappelijk inzicht dat chronische stress een wissel trekt op denken en doen van inwoners.

Het zegt ook dat de hulpverlening effectiever moet worden als er meer rekening met de gevolgen van stress wordt gehouden. Dit begint met kennis bij vrijwilligers en professionals over de wijze waarop chronische stress doorwerkt in gedrag. Stress sensitief werken voorziet in een set aan elementen die organisaties kunnen inzetten. Voorbeelden van elementen zijn: dat de hulpvrager in de coaching nadrukkelijker wordt uitgenodigd om zelf lange termijndoelen te stellen, dat ze proactief worden ondersteund bij het maken van actieplannen om de gestelde doelen te realiseren en dat ze meer inzicht in het eigen handelen krijgen. In deze e-learning leer je de motivatie van de hulpvrager te vergroten om de regie zelf (weer) te nemen en hem of haar te ondersteunen in het proces van gedragsverandering.

 

De e-learning bestaat uit 4 delen.

Start hier de e-learning deel 1: Motivatie en verandering (20 minuten)
Start hier de e-learning deel 2: Fasen gedragsverandering (15 minuten)
Start hier de e-learning deel 3: Motiverende gesprekstechnieken (25 minuten)
Start hier de e-learning deel 4: Oefenmodule (20 minuten)

 

Auteur: Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Ben je een vrijwilliger van Stadsring? Mail naar vrijwilligers@stadsring.nl als je deze e-learning doorlopen hebt.