Eén op de vijf Nederlanders is vermoedelijk laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen, de digitale wereld en/of begrijpend luisteren. Een brief lezen, een begroting maken, de huurtoeslag wijzigen of een gesprek goed kunnen volgen is voor hen geen vanzelfsprekendheid.

Uit een eerdere pilot die Stadsring51 samen met Stichting Lezen en Schijven heeft gedaan blijkt dat een grote groep van onze cliënten een indicatie heeft tot laaggeletterdheid. Cliënten vallen vaker uit, de trajecten hebben een langere doorlooptijd en er is vaker sprake van terugval. Het blijkt knap lastig om vaardigheden en kennis op te doen om zo het eigen financiële huishouden goed te organiseren.

In deze e-learning leer je de signalen te herkennen en weet je wat er mogelijk is om cliënten te ondersteunen.

Start hier de e-learning

Auteur: Stichting lezen en schrijven

Ben je een vrijwilliger van Stadsring? Mail naar vrijwilligers@stadsring.nl als je deze e-learning doorlopen hebt.